Xylem Rental Sverige

Tel. 010-603 50 00

Att välja rätt länspump

Välj länspump smartare

Genom att välja rätt pump i kombination av rätt storlek och material på slangen kan ni spara både pengar och tid samtidigt uppnå ni bättre resultat.

Det är fler faktorer som man ska ta hänsyn till vil val av pumpar. Tyvärr de flesta uthyrare marknadsför sina pumpar efter pumpens utlopp och pumpens maxkapacitet utan att ha hänsin till höjd och slangens diminsion och längd, detta resultera att man behöver hyra fler pumpar.

Vi vill inte hyra ut fler pumpar än nödvändigt, vi hjälper er välja rätt pump baserad på era förutsättningar för att uppnå bästa resultat under kortaste tiden. Därför säger vi "alla kan hyra pumpar men vi löser problemet.

När ni kontaktar oss ställer vi ett par frågor:

  • Vad vill ni pumpa?

  • Hur mycket ström finns tillgänglig?

  • Hur högt ska ni pumpa?

  • Hur långt bort ska ni pumpa?

  • Dimension på ledningen/slangen som ni tänkte använda?

  • Hur vill ni att pumpen styras?

Baserad på dina svar rekommenderar vi den lösning som är bäst för ändamålet. Våra länspumpar levereras med 4" - 10" slanganslutning.
Hyr billigt länspump, Grindex Minex

Grindex Minex Lite

Spänning: 230V
Effekt: 0,85 kW / 1,2 kW
Max driftström: 5,2 / 2,4 A
Vikt: 22 Kg
Anslutning: 2"

Produktblad för Minex Lite
Hyr Grindex minette direkt från tillverkaren

Grindex Minette

Spänning: 230V/400V
Effekt: 1,5 kW / 2,2kW
Max driftström: 8,4 A / 4,5 A
Vikt: 29 Kg
Anslutning: 3"

Produktblad Grindex Minette

Ladda ner Grindex pumphandbok

Pumpguiden

Goda råd till alla pumpanvändare

Allmänt - Länspumparna från Xylem är robusta och tål mer än de flesta.

Lyfta pumpen - Lyft alltid pumpen i handtaget, inte i slangen eller kabeln.

Uppstart - Se till att pumphjulet roterar i rätt riktning varje gång du ansluter pumpen till ström. Det enklaste sättet att göra detta är att kontrollera starttrycket. Placera en hand på handtaget och starta pumpen. Du känner ett kraftigt ryck i motsols riktning. Om starttrycket går åt andra hållet måste två faser bytas i strömförsörjningen.

Installation - Våra dränkbara pumpar kräver ingen speciell installation. Sänk dem bara i vattnet och starta pumparna. Beroende på bottenförhållanden kan det bli nödvändigt att placera pumpen på en sten eller en grushög för att förhindra att pumpen gräver ner sig i bottenlagret. Den kan också hänga i ett rep eller vajer.

Slangar - Använd så korta slangar som möjligt och håll det rakt. Om den ska korsa en väg måste den vara ordentligt skyddad. Unvik använda mjuka slangar (Blåslang) som lätt få väk och påverkar pumpkapaciteten märkant. 

Efter användning - Skölj pumparna rena efter användning, kör rent vatten genom pumparna för att spola bort till exempel betong, borax, lera och annat som annars kan torka in när pumparna inte används.


Kom ihåg – med pumparna är det som med goda vänner:
Med bra bemötande står de upp i alla sammanhang.