Xylem Rental Sverige

Tel. 010-603 50 00

Slam och slurry -pumpar

Slampumpar och slurrypumpar är två typer av pumpar som används för att pumpa vätskor med partiklar i suspension, såsom silt, sand, grus eller annat material. Skillnaden mellan dessa två typer av pumpar ligger i deras konstruktion och den typ av material som de är avsedda att pumpa.

Slampumpar är konstruerade för att hantera högviskösa vätskor med stora partiklar. De har en stor impeller som kan hantera stora partiklar och en låg hastighet som förhindrar att partiklarna skadas. Slampumpar är ofta använda i gruvor, jordbruk och andra industrier där man behöver pumpa material med hög viskositet.

Slurrypumpar är konstruerade för att hantera högviskösa vätskor med tunna partiklar. De har en liten impeller med hög hastighet som kan skapa ett högt tryck för att pumpa material med tunna partiklar. Slurrypumpar är ofta använda i kemiska processer, papperstillverkning och andra industrier där man behöver pumpa vätskor med tunna partiklar.

Det är viktigt att välja rätt typ av pump för dina specifika behov, eftersom en felaktigt vald pump kan leda till skador på pumpen eller på materialet som ska pumpas.

Slampump Flygt 2620 för uthyrning

Flygt DS2620 MT

Spänning: 400V
Effekt: 2,2 kW
Max driftström: 4,7 A
Vikt: 34 Kg
Anslutning: 3"

Produktblad för DS2620
Flygt 5520 Slurrypump, hyr slurrypump

Flygt HS5520

Spänning: 400V
Effekt: 3,6 kW
Max driftström: 6,6 A
Vikt: 174 Kg
Anslutning: 4"

Produktblad för HS5520
Slurrypump Flygt 5100 för uthyrning, Pump för lera

Flygt HS5100

Spänning: 400V
Effekt: 15 kW
Max driftström: 30 A
Vikt: 322 Kg
Anslutning: 4"

Produktblad för HS5100

Slampumpar och Slurrypumpar - Allt du behöver veta

Xylem Rental

Flygt 5000-serien med Agitatorer för uthyrning
Slampumpar och slurrypumpar är två typer av pumpar som används inom många industrier för att pumpa vätskor med partiklar i suspension. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dessa två pumpar för att säkerställa att man väljer rätt typ för sin specifika användning.
Konstruktion

Slampumpar är konstruerade för att hantera högviskösa vätskor med stora partiklar, såsom sand, grus och silt. De har en stor impeller med låg hastighet som förhindrar att partiklarna skadas under pumpningen. Denna typ av pump är ofta använd inom gruvor, jordbruk och andra industrier där man behöver pumpa material med hög viskositet.

Slurrypumpar, å andra sidan, är konstruerade för att hantera högviskösa vätskor med tunna partiklar, såsom kemikalier och pulver. De har en liten impeller med hög hastighet som skapar ett högt tryck för att pumpa material med tunna partiklar. Slurrypumpar är ofta använda inom kemiska processer, papperstillverkning och bioteknologi.

Användningsområden

Slampumpar används främst för att pumpa tunga vätskor med stora partiklar från gruvor och jordbruksområden. De är också använda inom marin industri för att pumpa sjöbotten i syfte att söka efter råvaror.

Slurrypumpar är använda för att pumpa vätskor med tunna partiklar inom kemiska processer och papperstillverkning. De är också använda inom bioteknologi för att pumpa vätskor med levande mikroorganismer.

Skillnader

Det främsta skiljet mellan slampumpar och slurrypumpar är deras konstruktion och den typ av material som de är avsedda att pumpa. Slampumpar har en stor impeller med låg hastighet för att hantera tunga vätskor med stora partiklar, medan slurrypumpar har en liten impeller med hög hastighet för att hantera vätskor med tunna partiklar.

Slutord
Att välja rätt pump är avgörande för att säkerställa effektiv och säker pumpning. Genom att förstå skillnaderna mellan slampumpar och slurrypumpar, inklusive deras konstruktion, användningsområden och skillnader, kan du välja den pump som bäst passar dina behov. Det är viktigt att arbeta med en pålitlig leverantör som kan hjälpa dig att välja och installera rätt pump för din specifika användning.