Xylem Rental Sverige

Tel. 010-603 50 00

Vattenreningstjänster från Xylem Rental Solutions

Kompletta lösningar med UV och Ozon

Xylem Rental Solutions är din partner för effektiv vattenrening. Vi erbjuder en rad lösningar, inklusive UV-rening och ozon-rening, för att säkerställa att ditt vatten är rent och säkert. Oavsett om du behöver temporär vattenrening under en anläggningsrenovering, eller om du letar efter en långsiktig lösning för dricksvattenrening eller avloppsvattenrening, har vi hyrutrustning som passar dina behov. Våra lösningar hjälper dig inte bara att uppfylla miljökrav för vattenutsläpp, utan de kan också bidra till att förbättra din övergripande vattenreningsprocess. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster.

Vår strategi vid översvämningar 

Regnintensiva områden riskerar översvämningar, vilket kan leda till förorenat vatten. Xylem erbjuder portabla UV-enheter som snabbt kan renovera detta vatten innan det når grundvattenkällorna.

Nöd-desinfektion vid oväntade problem 

När det uppstår problem i en reningssprocess kan vår desinfektionslösning erbjuda en snabb och tillförlitlig lösning medan den befintliga anläggningen repareras.

Temporär rening vid anläggningsrenovering eller utbyte

När befintliga anläggningar behöver renoveras eller bytas ut, erbjuder vi en övergångslösning för att upprätthålla en effektiv process.

Möter miljökrav och tillstånd med hyrutrustning

Vatten måste ofta behandlas före utsläpp för att uppfylla miljökrav. Genom att hyra utrustning för rening kan du snabbt och enkelt uppfylla dessa krav.

Plug-and-play-hyrlösningar för dricks- och avloppsvatten

Våra plug-and-play-hyrlösningar sparar tid och pengar. Xylem Rental Solutions anpassar alltid system och komponenter efter dina specifika behov, vilket säkerställer optimal prestanda och driftsäkerhet.

Snabb och flexibel installation

Våra reningsenheter är monterade i burar eller containers för snabb och flexibel installation. Våra tekniker säkerställer alltid korrekt funktion och tillhandahåller nära support.

Uthyrning av UV och Ozon-enheter

Xylem erbjuder ett omfattande sortiment av uthyrningsenheter för UV och Ozon för både dricksvatten och avlopp. Vår kunniga personal säkerställer alltid enheternas funktion.

Minska användningen av klor med Ozon eller UV

Vattenreningsprocesser med Ozon eller UV kan betydligt minska användningen av klor och andra kemiska desinfektionsmedel.

Fullständig service och tekniskt stöd

När du hyr utrustning från Xylem Rental Solutions får du tillgång till våra experter inom pumping och vattenrening.

Xylem Wedeco UV för uthyrning

Wedeco

UV

Nyckelfärdiga UV anläggning för uthyrning. Varje applikation är unik och våra experter hjälper er med vattenanalys, beräkning, leverans, installation och serviceunderhåll samt av-etablering. UV är läpligt för vattenrening av dricksvatten och avlopp.

Se vår UV anläggning

Xylem Rental Ozon Reaktor för uthyrning

Wedeco

Ozon

Hos oss kan ny hyra Ozon anläggningar. Varje applikation är unik och våra experter hjälper er med vattenanalys, beräkning, leverans, installation och serviceunderhåll samt av-etablering. Ozon anläggningar är läppliga för vattenrening av dricksvatten, avlopp, kylanläggning och blekning.
Se vår Ozonanläggning

Vattenrening med diskfilter, Taron Xylem Rental

Sanitaire

Taron

Taron är en innovativ teknologi för att hantera slam med högre flödeshastigheter. Det tar upp mindre plats än traditionella anläggningar och kräver ingen schaktning vid installation.  Dess kompakta design gör det möjligt att öka anläggningens kapacitet inom befintligt utrymme.

Läs mer

Xylem Rental TurboMax för uthyrning

Sanitaire

TurboMax

Direktdrivna turboblåsmaskiner använder en direktkopplad impeller som är ansluten till en synkron permanentmagnetmotor driven av en frekvensomformare (VFD), vilket ger högre varvtal och möjliggör flödesstyrning utan behov av ytterligare komponenter för reglering.
Läs mer om TurboMax